Hjem / Tilgang

Tilgang

Tilgang til selvbetjent lagerhall hos Bergen Minilager AS

Bergen Minilager AS tilbyr lagerplass i lagerhall flere steder i Bergen. Alle våre lagerhaller er selvbetjente med eget adgangskort.

  • Du har tilgang til ditt lagerrom 365 dager i året.
  • Lageret er tilgjengelig mellom klokken 07:00 – 22:00.
  • Du får adgangskort og selvdefinert pin-kode som nøkkel.
  • Du låner vårt utstyr til flytting av gods i lageret.
  • Alle boder har praktisk rulleport.
  • Du låser boden med egen lås og beholder alle nøkkler

PS: Oppbevaring er ikke lenger vanskelig arrangere. Trenger du oppbevare møbler i forbindelse med flytting eller omorganisering tilbyr vi rimelig oppbevaring hos oss.

Vi er tilgjengelig på:

info@bergenminilager.no Telefon besvares mandag-fredag mellom 08.00-18.00

Lørdag og søndag er det kun tlf. svarer. Send SMS til 977 30 477 eller e-post etter vanlig åpningstid for spørsmål.

Hva kan ikke lagres

Det er enkelte ting som ikke vi kan ta imot på våre lagerhaller. Dette er blant annet matvarer, væsker, eksplosiver, brannfarlige væsker og bensin, giftige materialer, alle gjenstander og materialer som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser for trygg lagring og alt annet farlig gods.

Det er og viktig at du sjekker med ditt forsikringsselskap at din innboforsikring gjelder for lagring i hos oss.