Hjem / Farlig Gods

Farlig Gods

Farlig gods ved lagring

Det er bare du som har tilgang til ditt private lagerrom.

Du må ikke lagre varer som:

  • Matvarer etc.
  • Væsker.
  • Eksplosiver.
  • Brannfarlige væsker og bensin.
  • Giftige materialer.
  • Andre gjenstander og materialer som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser for lagring.
  • Før lagring av bensinmotorer må batterier kobles av og bensintanker tømmes.

Relevante linker:Til hovedsiden Lagringstips Sikkerhet ved lagring